[ درباره ما ] [تماس با ما]

سازمان مجاز خدمات مهاجرتی، تحصیلی و سرمایه‌گذاری راستین کانادا

آمار پذیرفته‌شدگان مهاجرت در سیستم ویزای اکسپرس در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

پذیرش مهاجر در برنامه فدرال تخصصی و فنی حرفه‌ای کانادا در سال ۲۰۱۵ با استفاده از سیستم ویزای اکسپرس (Express Entry) از ماه ژانویه ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است. جدول زیر تعداد پذیرفته‌شدگان در هر دوره انتخاب را نشان میدهد.

 

دور انتخاب
تاریخ انتشار
تعداد پرونده پذیرفته‌ شده
پایین‌ترین امتیاز پذیرفته‌شده
رده‌های شغلی پذیرفته‌شده
نخستJan. 31, 2015779886متقاضیان دارای پیشنهاد کار یا نامزدی استانی
دومFeb. 07, 2015779818متقاضیان دارای پیشنهاد کار یا نامزدی استانی
سومFeb. 20, 2015808849متقاضیان دارای سابقه کار در کانادا
چهارمFeb. 27, 20151187735متقاضیان دارای پیشنهاد کار یا نامزدی استانی
پنجمMar. 20, 20151620481متقاضایان عادی
ششمMar. 27, 20151637453متقاضیان عادی
هفتمApr. 10, 2015925469متقاضیان عادی
هشتمApr. 17, 2015715453متقاضیان عادی
نهمMay 22, 20151361755متقاضیان دارای پیشنهاد کار یا نامزدی استانی
دهمJun. 12, 20151501453متقاضیان عادی
یازدهمJun. 26, 20151575469متقاضیان عادی
دوازدهمJul. 10, 20151516463متقاضیان عادی
سیزدهمJul. 17, 20151581451متقاضیان عادی
چهاردهمAug. 7, 20151402471متقاضیان عادی
پانزدهمAug. 21, 20151523456متقاضیان عادی
شانزدهمSep. 08, 20151517459متقاضیان عادی
هفدهمSep. 18, 20151545450متقاضیان عادی
هجدهمOct. 02, 20151530450متقاضیان عادی
نوزدهمOct. 23, 20151502489متقاضیان عادی
بیستمNov. 13, 20151506484متقاضیان عادی
بیست و یکمNov. 27, 20151559472متقاضیان عادی
بیست و دومDec. 04, 20151451461متقاضیان عادی
بیست و سومDec. 18, 20151503460متقاضیان عادی
بیست و چهارمJan. 06, 20161463461متقاضیان عادی
بیست و پنجمJan. 13, 20161518453متقاضیان عادی
بیست و ششمJan. 27, 20161468457متقاضیان عادی
بیست و هفتمFeb. 10, 20161505459متقاضیان عادی
بیست و هشتمFeb. 24, 20161484453متقاضیان عادی
بیست ونهمMar. 09, 20161013473متقاضیان عادی
سی امMar. 23, 20161014477متقاضیان عادی
سی و یکم Apr. 6, 2016954470متقاضیان عادی
سی و دومApr. 20, 20161018468متقاضیان عادی
سی وسومMay 6, 2016799534متقاضیان عادی
سی و چهارمMay 18, 2016763484متقاضیان عادی
سی و پنجمJun. 1, 2016762483متقاضیان عادی
سی و ششمJun. 15, 2016752488متقاضیان عادی

منظور از متقاضیان عادی افرادی است که دارای پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی یا نامزدی مهاجرت استانی نیستند. طبیعی است که امتیاز متقاضیان عادی زیر ۶۰۰ باشد.
این اطلاعات فقط جهت آگاهی متقاضیان ارائه شده و مشاوره حقوقی محسوب نمیشود.

این اطلاعات در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۵ منتشر یا اصلاح شده است. ارائه اطلاعات در این سایت به منزله مشاوره حقوقی نیست. این اطلاعات و مقررات در هر زمان قابل تغییر است.

[ بازگشت به صفحه نخست ]   [ بازگشت به صفحه قبلی ]

Return to Top ▲Return to Top ▲