[ درباره ما ] [تماس با ما]

سازمان مجاز خدمات مهاجرتی، تحصیلی و سرمایه‌گذاری راستین کانادا

پاسخ به پرسش‌های رایج مربوط به برنامه جدید مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان در سال ۲۰۱۴

آیا ارسال مدرک زبان خارجی به همراه پرونده درخواست رسمی اقامت دائم الزامی است؟

بله. مدرک معتبر زبان متقاضی بایستی حتما به همراه پرونده اولیه ارسال شود. امکان ارسال مدرک زبان در فرصت دیگری وجود ندارد. نتیجه آزمون زبان فقط ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.

آیا مدرک آیلتس آکادمیک در برنامه مهاجرتی متخصصان و کارشناسان پذیرفته می‌شود؟

خیر. مدرک آیلتس آکادمیک برای ارسال درخواست اقامت کانادا در برنامه مهاجرتی متخصصان و کارشناسان پذیرفته نمی‌شود.

فقط مدارک معتبر زبان در آزمون‌های زیر مورد قبول اداره مهاجرت کانادا است:

  • مدرک زبان انگلیسی«آیلتس عمومی» (International English Language Testing System (IELTS): General training)
  • مدرک زبان انگلیسی «سلپیپ» (Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP): General test)
  • مدرک زبان فرانسه «تف» ( Test d’évaluation de français – TEF)ا

آیا در برنامه مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان شرایط همسر متقاضی امتیازی به متقاضی اختصاص می‌دهد؟

بله. همسر متقاضی در موارد زیر می‌تواند امتیاز مهاجرتی برای پرونده متقاضی کسب نماید:

  • مدرک معتبر زبان: در صورتی که همسر دارای مدرک زبان در سطح ۴ از معیار رسمی زبان در کانادا (CLB4) باشد.
  • اگر همسر سابقه تحصیل در کانادا داشته باشد
  • در صورتی که همسر سابقه کار در کانادا داشته باشد
  • در صورتی که همسر فامیل درجه اول در کانادا باشد (فامیل بایستی مقیم دائم یا شهروند باشد. فقط افراد زیر فامیل درجه اول محسوب میشوند: پدر، مادر، پدربزرگ، مادر بزرگ، فرزند، برادر، خواهر، عمه، عمو، خاله، دایی، خواهرزاده، برادرزاده).

توضیح: به سابقه کار یا مدرک تحصیلی همسر هیچ امتیازی تعلق نمیگیرد

سطح ۴ از معیار رسمی زبان در کانادا (CLB4) به چه معنی است؟

IELTS = 4.0 (Speaking), 4.5 (Listening), 3.5 (Reading), 4.0 (Writing)i
TEF = 181 (Speaking – expression orale), 145 (Listening – compréhension orale), 121 (Reading – compréhension écrite), 181 (Writing – expression écrite)i

آیا ارسال گواهی نداشتن سوء پیشینه به همراه پرونده درخواست رسمی اقامت دائم الزامی است؟

ارسال گواهی نداشتن سوء پیشینه به همراه پرونده درخواست رسمی اقامت دائم الزامی نیست و متقاضی میتواند در فرصت دیگری آن را تهیه و ارسال نماید. این تنها مدرکی است که متقاضی مجاز است به همراه پرونده اولیه ارسال نکند.

 

این اطلاعات در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر یا اصلاح شده است. ارائه اطلاعات در این سایت به منزله مشاوره حقوقی نیست. این اطلاعات و مقررات در هر زمان قابل تغییر است.

[ بازگشت به صفحه نخست ]   [ بازگشت به صفحه قبلی ]

Return to Top ▲Return to Top ▲