[ درباره ما ] [تماس با ما]

سازمان مجاز خدمات مهاجرتی، تحصیلی و سرمایه‌گذاری راستین کانادا

جدول امتیازبندی برنامه مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان


(سیستم امتیازبندی مهاجرت تخصصی و حرفه ای استان کبک از سیستم فدرال متفاوت است)

دوباره حساب کنید

بازگشت به صفحه نخستاین اطلاعات در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ منتشر یا اصلاح شده است. ارائه اطلاعات در این سایت به منزله مشاوره حقوقی نیست. این اطلاعات و مقررات در هر زمان قابل تغییر است.

[ بازگشت به صفحه نخست ]   [ بازگشت به صفحه قبلی ]

Return to Top ▲Return to Top ▲