[ درباره ما ] [تماس با ما]

سازمان مجاز خدمات مهاجرتی، تحصیلی و سرمایه‌گذاری راستین کانادا

آیا اعضای خانواده میتواند دانش آموز بین المللی را در دوران تحصیلی در کانادا همراهی نماید؟

بله. پدر، مادر، پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، یا برادر میتوانند دانش آموز بین المللی را هنگام تحصیلی در کانادا همراهی نمایند. این افراد  میتوانند با ویزای بازدید وارد کانادا شوند. فردی که دارای ویزای بازدید است میتواند در هر ویزیت ۶ ماه در کانادا اقامت داشته باشد. اگر ویزای دانش آموز یک سال یا بیشتر باشد فرد همراه هم میتواند هنگام ورود درخواست اقامت بیش از ۶ ماه نماید. افسر مهاجرت در صورت موافقت برگه ای به نام سابقه بازدید (Visitor Record) به فرد همراه میدهند. نمونه ای از  برگه سابقه بازدیددر این صفحه وجود دارد.

فردی که دارای ویزای بازدید یا دارای برگه سابقه بازدید است اجازه کار در کانادا نخواهد داشت. البته این افراد مجاز هستند در کارهای ویژه ای به صورت داوطلب و بدون حقوق شرکت جسته و تجربه کسب نمایند.

خرید ملک و سرمایه گذاری در بخش املاک برای افراد دارای ویزای بازید یا برگه سابقه بازدید مانعی ندارد. تحصیل در دوره‌های کوتاه مدت که در کمتر از ۶ ماه به پایان برسند نیز برای این افراد مانعی ندارد.

 


[ بازگشت به صفحه نخست ]   [ بازگشت به صفحه قبلی ]

Return to Top ▲Return to Top ▲